Dây chuyền mặt trăng đính đá -Hera Jewelry

280.000 

Chất liệu dây: Bạc 925

Chất liệu mặt: Bạc 925 + Ngọc trai nước ngọt